• Aktuality

   • Školský mliečny program Brejky
    • Školský mliečny program Brejky

    • 03.09.2021 23:30
    • Naša škola je zapojená do projektu „Školský mliečny program Brejky“. V rámci tohto programu spoločnosť Rajo zabezpečila pre našu školu mliečne automaty na Karloveskej 32, kde už funguje niekoľko rokov a od tohto školského roka aj na Veternicovej 20.
    • Vážení rodičia!

     Cieľom mliečneho programu Brejky je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí a zatraktívniť konzumáciu mliečnych výrobkov. V tomto programe má každý žiak základnej školy nárok na jedno biele dotované mliečko na deň zdarma.

     Žiaci druhého stupňa na Karloveskej pokračujú v odbere produktov z automatu, ako boli zvyknutí. Nové kartičky môžu získať na sekretariáte školy. Aj keď kartičku nebudú mať „nabitú“, môžu si vybrať z automatu jedno biele dotované mlieko na deň zadarmo.

     Žiaci prvého stupňa na Veternicovej dostanú kartičky počas prvých týždňov od triednej pani učiteľky, ktoré im ich rozdajú hneď po synchronizácii mena a čísla karty.

     Žiaľ, študenti gymnázia nie sú do tohto programu zapojení.

      

     Informácie získate na:

     https://brejky.sk

     alebo u zodpovedných zamestnancov školy:

     tajomnicka@svfrantisek.sk – pre Karloveskú 32

     lencova.iveta@svfrantisek.sk - pre Veternicovú 20

      

    • Naspäť na zoznam článkov