• Aktuality

   • Príhovor riaditeľky k záveru školského roka
    • Príhovor riaditeľky k záveru školského roka

    • 30.06.2021 10:57
    • Prečítajte si príhovor pri príležitosti ukončenia školského roka 2020/2021. 

     Príhovor riaditeľky 30. júna 2021.pdf
    • „Všetko má svoj čas

     a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom...

     Svoj čas má hľadať (niečo),

     svoj čas má niečo stratiť.

     Svoj čas má (niečo) si uschovať,

     svoj čas má niečo odhodiť.“

     Kazateľ 3, 1-6

      

     Milí kolegovia, milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy!

      

     Dnešný deň sa uzatvára školský rok 2020/2021. Pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí úprimne pomáhali, aby sme čo najlepšie prežili tento „netradičný“ školský rok. Pre nás všetkých to bolo ozaj náročné obdobie, ktoré zvyšovalo našu únavu fyzicky i psychicky. Veľakrát sme museli so zvýšenou rozvahou a pružne reagovať na každodennú realitu a hľadať čo najlepšie riešenia pre zabezpečenie štúdia a bezpečia žiakov. S Božou pomocou naša škola vďaka neustálej a usilovnej práci vedenia školy, učiteľov a všetkých zamestnancov dokázala pružne reagovať na nové výzvy a potreby našich žiakov. Preto všetkým patrí moje úprimné poďakovanie.

      

     Milí žiaci, zo všetkých síl sme sa snažili, aby ste napriek obmedzeniam dištančného vzdelávania nezostali sami a mali zabezpečenú výučbu vytvorením inovatívneho spôsobu komunikácie prostredníctvom digitálnych technológií. Som si vedomá, že tento systém nemôže nenahradiť fyzickú prítomnosť v škole a priamy kontakt učiteľa so žiakmi.

     Slová autora knihy Kazateľ „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom...“ nám dávajú nádej do budúcna. Každá etapa má svoje ohraničenie a naše úsilie nebolo márne. Verím, že každý „čas“ má pred  Bohom svoj zmysel.

      

     Ďakujem všetkým učiteľom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sme spoločne zabezpečili plynulý výchovno-vzdelávací proces pre deti.

      

     Ďakujem rodičom a priateľom školy za pomoc, podnety a každé povzbudivé slovo. Vaša podpora a pochopenie nám veľakrát dodali silu ďalej pokračovať v práci s pokojom.

      

     Aj tento školský rok je pre nás zárukou obohatenia. Niečo sme síce stratili, ale zároveň sme niečo získali, a to nové vedomosti, technologické zručnosti. To všetko nech sa stane zdrojom pre konanie dobra v našej spoločnosti.

      

     Prajem Vám, aby ste si počas letných prázdnin odpočinuli na tele aj na duchu, načerpali silu a radosť do ďalšieho obdobia.

      

     V Bratislave 30. júna 2021

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

            

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • Naspäť na zoznam článkov