• Aktuality

   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 30.11.2023 19:15
    • Srdečne blahoželáme víťazom školského kola olympiády v anglickom jazyku. 
    •  

     Na prvom mieste v kategórii 1A sa umiestnila Yeva Kropocheva, v kategórii 1B bola prvá Michaela Hudcovská, v bilingválnej kategórii 1C bol na prvom mieste Jinřich Sedláček. Za gymnázium prvé miesto získala Katarína Šlárková v kategórii 2A a Alžbeta Ošvátová v kategórii 2B. 

     Víťazi budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, kde im už teraz prajeme veľa úspechov. 

     Ďakujeme, že ste členom komisie ukázali vašu kreativitu a jazykové zručnosti v rolových hrách a pri vytváraní príbehu s pomocným obrázkom.

     Všetkým súťažiacim v písomnej, ale i ústnej časti chceme poďakovať za účasť a zapriať veľa chuti a entuziazmu v ďalšom štúdiu anglického jazyka. 

     Za vyučujúcich PK CJ, Adriana Slaninová

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov