• Aktuality

   • Oznam o stravovaní žiakov v školskej jedálni
    • Oznam o stravovaní žiakov v školskej jedálni

    • 25.08.2022 08:16
    • Oznam o stravovaní žiakov v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023 - pracoviská Karloveská 32 a Veternicová 20.
      
    •  

     Vážení rodičia,

     ak máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni, prosíme o vyplnenie zápisného lístka, ktorý žiaci dostanú v prvý školský deň 5. 9. 2022 v triede od triedneho učiteľa. Vyplnený zápisný lístok treba odovzdať triednemu učiteľovi do  štvrtka 8. 9. 2022.

     Do 8. 9. 2022 vrátane je potrebné v prípade záujmu o obedy samostatne prihlásiť Vaše dieťa cez EduPage. Po odovzdaní zápisného lístka bude už žiak automaticky prihlásený na obedy. Potom z dôvodu neprítomnosti je možné odhlásiť Vaše dieťa z obeda najneskôr do 7.30 hod. daného dňa tiež cez EduPage.

     V prvý deň neprítomnosti dieťaťa je možné vyzdvihnúť si neodhlásený obed. V nasledujúce dni je už nutné dieťa zo stravy odhlásiť.

      

     Cena stravnej jednotky:

     1.stupeň - 1.až 4. ročník                         1,96 €

     2.stupeň - 5. až 9. ročník                        2,05 €

     Gymnázium                                           2,16 €

      

     Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhradí vopred najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

     Číslo účtu na úhradu stravného: SK 71 5600 0000 0086 3054 5001 /KOMASK2X

     Informácie na t. č. 0905 288 135 u vedúcej školskej jedálne p. Zeliskovej.

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov