• Aktuality

   • Geografická súťaž - dešifruj koláž!
    • Geografická súťaž - dešifruj koláž!

    • 14.12.2020 21:40
    • Milí žiaci,

     pozývame Vás zapojiť sa do geografickej súťaže GEOGRAFICKÁ KOLÁŽ. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to žiaci 6. – 7. ročníka, 8. – 9. ročníka ZŠ a učitelia. Cieľom súťaže je napísať, aké územie sa skrýva v obrázkovej koláži.
    • Pravidlá súťaže

     1.      Súťaž trvá od 26. 10. 2020 do 13. 12. 2020.

     2.     Každý pondelok sa na školskej webovej stránke a v Edupage objaví koláž obrázkov znázorňujúca konkrétne územie mesta alebo štátu. Vašou úlohou je uviesť názov daného mesta alebo štátu. Správne odpovede posielajte prostredníctvom Edupage pani Mgr. Viktórii Doničovej.

     Súťažiaci môže poslať iba jednu odpoveď a to do nedele do 19.00 hod. Správnu odpoveď na dozviete vždy v nasledujúci pondelok.

     Prvá súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Druhá súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Tretia súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Štvrtá súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Piata súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Šiesta súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Siedma súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Ôsma súťažná koláž pre všetky súťažné kategórie je: (ak chcete obrázok zväčšiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť otvoriť v novom liste).

     Vyhodnotenie

     Po skončení súťaže sa jednotlivým súťažiacim spočítajú správne odpovede. Víťazom je účastník s najvyšším počtom správnych odpovedí. V prípade rovnakého počtu správnych odpovedí viacerých súťažiacich budú účastníci pozvaní do rozstrelového kola.

     Troch víťazov v prvej a druhej kategórii odmeníme peňažnými poukážkami v hodnote 15€. Ale troch víťazov v tretej kategórii odmeníme „balíčkom“ prekvapenia.

     Prajem Vám veľa šťastia a teším sa na Vaše odpovede!

     Mgr. Viktória Doničová

    • Naspäť na zoznam článkov