• Týždeň so sv. Františkom - vyhodnotenie
   • Týždeň so sv. Františkom - vyhodnotenie

   • 20.10.2020 18:51
   • Pri príležitosti sviatku patróna našej školy sme pre našich žiakov pripravili jednoduché aktivity, ktoré súviseli so spoznávaním života sv. Františka z Assisi. Aktivity prebiehali v týždni od 5. 10. - 9. 10. 2020. Pozrite sa, kto vyhral. 
   • Najlepšie práce boli:
     
    1.stupeň - Veternicova 20
     
    Výtvarná súťaž - Ako sa sv. František modlil so zvieratami.
    Najkrajšie práce boli z 3.ročníka. 1.miesto získala Marianka Jenčíková z 3.A.
     
    2. stupeň - Karloveská 32
     

    5. ročník: František patrón zvierat a ekológov - najkrajšia práca bola Miška Pertleho z 5.C

    Počas týždňa so sv. Františkom si žiaci z 5.A pripravili na hodine slovenského jazyka interview so sv. Františkom. Najkrajšiu prácu odovzdala Klárka Čierniková

    6. ročník: Prečo sú Františkovými atribútmi vlk a vták. Koho je patrónom ? Najlepšiu prácu odovzdal Filip Novák zo 6.B

    7. ročník: V akej oblasti z geografického hľadiska žil sv. František?  V tomto ročníku bol najlepší Šimon Buday  zo 7.B

    8. ročník: Prečo kázal sv. František zvieratám – zisti z jeho životopisu. Najlepšiu prácu odovzdala Slávka Žbodáková z 8.B

    9. ročník: S akými významnými historickými postavami sa mohol stretnúť sv. František? V tomto ročníku bol najlepší Libor Drábek z 9.A

    Gymnázium 

    1. Aké sú rozmery kaplnky porcinkuly - vypočítaj obvod. O koľkokrát je väčšia bazilika Santa Maria Degli Angeli, ktorá je obostavaná okolo kaplnky.  Najkrajšie vypracovanú úlohu odovzdala Klára Novotná z III.G

    2. Zisti históriu minoritského rádu a vysvetli rozdiel medzi minoritmi, kapucínmi a františkánmi.  Najkrajšiu prácu odovzdali Terézia Horniaková a Tomáš Magula z III.G

    História minoritského rádu: Magula, Horniaková

    Miško Petrle: Sv. František

   • Naspäť na zoznam článkov