• Staň sa študentom Akadémie veľkých diel
    • Staň sa študentom Akadémie veľkých diel

    • 11.09.2020 11:50
    • Aj v tomto školskom roku ponúkame študentom gymnázia možnosť špeciálneho vzdelávania v klube Akadémie veľkých diel. Je to voľnočasový program pre stredoškolákov zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením a sústredenosti. Jeho náplňou je  25 seminárov v skupine 7 - 15 študentov počas celého školského roka. Každé stretnutie je diskusiou o jednom veľkom diele z oblasti literatúry, filmu, hudby a výtvarného umenia. Študenti získajú množstvo materiálov a prístup do online knižnice s dielami autorov, ktorí zásadným spôsobom formovali našu európsku kultúru. Program pripravilo Kolégium Antona Neuwirtha a nasleduje princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na najlepších svetových univerzitách. Prihlasovanie do programu prebieha do 25. 9. 2020.
     Viac informácií nájdete na https://www.akademiavelkychdiel.sk/.
    • viac