• Zamestnanci

     •  

      Členovia MZ a PK IPPA:

       

      Mgr. Monika Motýľová, školská psychologička

      PaedDr. Viktória Kuricová, špeciálna pedagogička

      Mgr. Lucia Grossová, špeciálna pedagogička

      Mgr. Jaroslava Dedinská, asistentka učiteľa

      Mgr. Adam Dulanský, DiS, špeciálny pedagóg

      Bc. Alan Lano, pedagogický asitent

      Katarína Kiškováčová, pedagogická asistentka

      Mgr. Oľga Straková, koordinátorka prevencie

      Mgr. Petra Pavelčáková, kariérna poradkyňa

      Vďaka odborným a pedagogickým zamestnancom sa môžeme venovať žiakom individuálne s ohľadom na ich potreby a osobitosti, vývinové špecifiká či individuálne edukačné potreby. Spoločným cieľom je pomôcť deťom zažívať pocity úspechu, radosti a prijatia rovesníkmi.