• Inkluzívny tím

     •  

      Koordinátor inkluzívneho tímu:

      PaedDr. Viktória Kuricová, špeciálna pedagogička

       

      Zástupca koordinátora inkluzívneho tímu:

      Mgr. Lucia Grossová, špeciálna pedagogička

       

      Členovia inkluzívneho tímu:

      Mgr. Monika Motýľová, školská psychologička

      Mgr. Veronika Pétiová, školská psychologička

      Mgr. Jaroslava Dedinská, asistentka učiteľa

      Mgr. Adam Dulanský, DiS, špeciálny pedagóg

      Bc. Alan Lano, pedagogický asitent

      Katarína Kiškováčová, pedagogická asistentka

      Mgr. Oľga Straková, koordinátorka prevencie

      Mgr. Petra Pavelčáková, kariérna poradkyňa

       

      Vďaka odborným a pedagogickým zamestnancom sa môžeme venovať žiakom individuálne s ohľadom na ich potreby a osobitosti, vývinové špecifiká či individuálne edukačné potreby. Spoločným cieľom je pomôcť deťom zažívať pocity úspechu, radosti a prijatia rovesníkmi.