- Kde je láska a múdrosť, tam nie je strach ani nevedomosť. -